{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/مالش/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/مالش/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "مالش",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fa/مالش"
   },
   "surfaceText": "[[مالش]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pensasalue/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pensasalue/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "pensasalue",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fi/pensasalue"
   },
   "surfaceText": "[[pensasalue]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/sq/ferrë/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sq/ferrë/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "ferrë",
    "language": "sq",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/sq/ferrë"
   },
   "surfaceText": "[[ferrë]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/matoll/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/matoll/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "matoll",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/ca/matoll"
   },
   "surfaceText": "[[matoll]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/maquis/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/maquis/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "maquis",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fr/maquis"
   },
   "surfaceText": "[[maquis]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/bush/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bush/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "bush",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/bush"
   },
   "surfaceText": "[[bush]] is a synonym of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/scrub/n/wn/group/,/c/en/vegetation/n/wn/plant/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/vegetation/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "vegetation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/en/vegetation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "surfaceText": "[[scrub]] is a type of [[vegetation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/sq/shkurre/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sq/shkurre/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "shkurre",
    "language": "sq",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/sq/shkurre"
   },
   "surfaceText": "[[shkurre]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/sq/kacube/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/sq/kacube/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "kacube",
    "language": "sq",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/sq/kacube"
   },
   "surfaceText": "[[kacube]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/txaradi/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/txaradi/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "txaradi",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/eu/txaradi"
   },
   "surfaceText": "[[txaradi]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/sasiarte/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/sasiarte/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "sasiarte",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/eu/sasiarte"
   },
   "surfaceText": "[[sasiarte]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/arbuste/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/arbuste/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "arbuste",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fr/arbuste"
   },
   "surfaceText": "[[arbuste]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/macchia/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/macchia/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "macchia",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/it/macchia"
   },
   "surfaceText": "[[macchia]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/sotabosc/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/sotabosc/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "sotabosc",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/ca/sotabosc"
   },
   "surfaceText": "[[sotabosc]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/semak_semak/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/semak_semak/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "semak-semak",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/ms/semak_semak"
   },
   "surfaceText": "[[semak-semak]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/breny/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/breny/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "breny",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/ca/breny"
   },
   "surfaceText": "[[breny]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/สุมทุมพุ่มไม้/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/สุมทุมพุ่มไม้/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "สุมทุมพุ่มไม้",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/th/สุมทุมพุ่มไม้"
   },
   "surfaceText": "[[สุมทุมพุ่มไม้]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/chaparral/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/chaparral/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "chaparral",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fr/chaparral"
   },
   "surfaceText": "[[chaparral]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/pensaikko/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/pensaikko/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "pensaikko",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/fi/pensaikko"
   },
   "surfaceText": "[[pensaikko]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/chaparral/n/wn/group/,/c/en/scrub/n/wn/group/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "scrub",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/en/scrub"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/chaparral/n/wn/group",
    "@type": "Node",
    "label": "chaparral",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, group",
    "term": "/c/es/chaparral"
   },
   "surfaceText": "[[chaparral]] is a translation of [[scrub]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/scrub/n/wn/group?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/scrub/n/wn/group?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/scrub/n/wn/group?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}