{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/native_american",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/povos_ameríndios/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/povos_ameríndios/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Povos Ameríndios",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/povos_ameríndios"
   },
   "surfaceText": "[[Povos Ameríndios]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/chief/,/c/en/native_american/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/verbosity",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american",
    "@type": "Node",
    "label": "native american",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/verbosity",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/verbosity"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chief",
    "@type": "Node",
    "label": "chief",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/chief"
   },
   "surfaceText": "[[chief]] is related to [[native american]]",
   "weight": 2.223510737549967
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/amerikan_alkuperäisasukas/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/amerikan_alkuperäisasukas/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Amerikan alkuperäisasukas",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/amerikan_alkuperäisasukas"
   },
   "surfaceText": "[[Amerikan alkuperäisasukas]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/wakashan/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/wakashan/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Wakashan",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/wakashan"
   },
   "surfaceText": "[[Wakashan]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/en/war_party/n/wn/native_american/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/war_party/n/wn/native_american",
    "@type": "Node",
    "label": "war party",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, native_american",
    "term": "/c/en/war_party"
   },
   "surfaceText": "[[war party]] is used in the context of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/arawakan/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/arawakan/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Arawakan",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/arawakan"
   },
   "surfaceText": "[[Arawakan]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/amerikanintiaani/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/amerikanintiaani/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "amerikanintiaani",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/amerikanintiaani"
   },
   "surfaceText": "[[amerikanintiaani]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/indígenas_dos_estados_unidos_da_américa/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/indígenas_dos_estados_unidos_da_américa/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Indígenas dos Estados Unidos da América",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/indígenas_dos_estados_unidos_da_américa"
   },
   "surfaceText": "[[Indígenas dos Estados Unidos da América]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/squaw/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/squaw/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "squaw",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/squaw"
   },
   "surfaceText": "[[squaw]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/nahuatl/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/nahuatl/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Nahuatl",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/nahuatl"
   },
   "surfaceText": "[[Nahuatl]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/olmec/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/olmec/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Olmec",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/olmec"
   },
   "surfaceText": "[[Olmec]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/هندي_أمريكي/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/هندي_أمريكي/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "هِنْديّ أمْرِيكِيّ",
    "language": "ar",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/ar/هندي_أمريكي"
   },
   "surfaceText": "[[هِنْديّ أمْرِيكِيّ]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/buffalo_indian/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/buffalo_indian/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Buffalo Indian",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/buffalo_indian"
   },
   "surfaceText": "[[Buffalo Indian]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/hoka/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/hoka/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Hoka",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/hoka"
   },
   "surfaceText": "[[Hoka]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/native_american/n/wn/person/,/c/en/person_of_color/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/person_of_color/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "person of color",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/person_of_color"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "surfaceText": "[[Native American]] is a type of [[person of color]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/indien/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/indien/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Indien",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fr/indien"
   },
   "surfaceText": "[[Indien]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/salish/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/salish/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Salish",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/salish"
   },
   "surfaceText": "[[Salish]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/amerindio/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/amerindio/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "amerindio",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/it/amerindio"
   },
   "surfaceText": "[[amerindio]] is a translation of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/haida/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/haida/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Haida",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/haida"
   },
   "surfaceText": "[[Haida]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/sannup/n/wn/person/,/c/en/native_american/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/native_american/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Native American",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/native_american"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/sannup/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "sannup",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/sannup"
   },
   "surfaceText": "[[sannup]] is a type of [[Native American]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/native_american?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/native_american?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/native_american?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}