{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/musical/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ar/موسيقي/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ar/موسيقي/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "مُوسِيقِيّ",
    "language": "ar",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ar/موسيقي"
   },
   "surfaceText": "[[مُوسِيقِيّ]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/da/musikalsk/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/da/musikalsk/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musikalsk",
    "language": "da",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/da/musikalsk"
   },
   "surfaceText": "[[musikalsk]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ที่เป็นเพลง/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ที่เป็นเพลง/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "ที่เป็นเพลง",
    "language": "th",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/th/ที่เป็นเพลง"
   },
   "surfaceText": "[[ที่เป็นเพลง]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/melodiós/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/melodiós/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "melodiós",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/melodiós"
   },
   "surfaceText": "[[melodiós]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/no/musikalsk/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/no/musikalsk/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musikalsk",
    "language": "no",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/no/musikalsk"
   },
   "surfaceText": "[[musikalsk]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/penggemar_muzik/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/penggemar_muzik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "penggemar muzik",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/penggemar_muzik"
   },
   "surfaceText": "[[penggemar muzik]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/musical/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/musikal/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/musikal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musikal",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/musikal"
   },
   "surfaceText": "[[musikal]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/musical/a/wn/,/c/en/chanted/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chanted/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chanted",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chanted"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is similar to [[chanted]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/musical/a/wn/,/c/en/philharmonic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/philharmonic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "philharmonic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/philharmonic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is similar to [[philharmonic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/philharmonic/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/philharmonic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "philharmonic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/philharmonic"
   },
   "surfaceText": "[[philharmonic]] is similar to [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/musicale/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/musicale/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musicale",
    "language": "it",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/it/musicale"
   },
   "surfaceText": "[[musicale]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/musikaalinen/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/musikaalinen/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musikaalinen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/musikaalinen"
   },
   "surfaceText": "[[musikaalinen]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/musical/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "es",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/es/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/chanted/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chanted/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "chanted",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/chanted"
   },
   "surfaceText": "[[chanted]] is similar to [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/musical/a/wn/,/c/en/liquid/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/liquid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "liquid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/liquid"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is similar to [[liquid]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/musical/a/wn/,/c/en/singable/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/singable/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "singable",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/singable"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is similar to [[singable]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/liquid/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/liquid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "liquid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/liquid"
   },
   "surfaceText": "[[liquid]] is similar to [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/muzikal/a/wn/,/c/en/musical/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/muzikal/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "muzikal",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/muzikal"
   },
   "surfaceText": "[[muzikal]] is a translation of [[musical]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/musical/a/wn/,/c/en/melodious/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/melodious/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "melodious",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/melodious"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/musical/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "musical",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/musical"
   },
   "surfaceText": "[[musical]] is a synonym of [[melodious]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/musical/a/wn?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/musical/a/wn?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/musical/a/wn?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}