{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/caneta_tinteiro/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/caneta_tinteiro/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "Caneta-tinteiro",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pt/caneta_tinteiro"
   },
   "surfaceText": "[[Caneta-tinteiro]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 4.47213595499958
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/stylo_plume/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/stylo_plume/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "Stylo-plume",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/stylo_plume"
   },
   "surfaceText": "[[Stylo-plume]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 4.47213595499958
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/estilografiko/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/estilografiko/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "estilografiko",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/estilografiko"
   },
   "surfaceText": "[[estilografiko]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/หมึกซึม/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/หมึกซึม/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "หมึกซึม",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/th/หมึกซึม"
   },
   "surfaceText": "[[หมึกซึม]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/caneta/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/caneta/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "caneta",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pt/caneta"
   },
   "surfaceText": "[[caneta]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/stylo/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/stylo/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "stylo",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fr/stylo"
   },
   "surfaceText": "[[stylo]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/PartOf/,/c/en/ink_cartridge/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/PartOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "PartOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ink_cartridge/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ink cartridge",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/ink_cartridge"
   },
   "surfaceText": "[[ink cartridge]] is a part of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/penna_stilografica/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/penna_stilografica/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "penna stilografica",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/it/penna_stilografica"
   },
   "surfaceText": "[[penna stilografica]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/täytekynä/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/täytekynä/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "täytekynä",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/fi/täytekynä"
   },
   "surfaceText": "[[täytekynä]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/luma/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/luma/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "luma",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/luma"
   },
   "surfaceText": "[[luma]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/万年筆/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/万年筆/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "万年筆",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ja/万年筆"
   },
   "surfaceText": "[[万年筆]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/pluma/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/pluma/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pluma",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/es/pluma"
   },
   "surfaceText": "[[pluma]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/,/c/en/pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "surfaceText": "[[fountain pen]] is a type of [[pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/idazluma/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/idazluma/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "idazluma",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/eu/idazluma"
   },
   "surfaceText": "[[idazluma]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/it/stilografica/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/it/stilografica/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "stilografica",
    "language": "it",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/it/stilografica"
   },
   "surfaceText": "[[stilografica]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pl/pióro_wieczne/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pl/pióro_wieczne/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "pióro wieczne",
    "language": "pl",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/pl/pióro_wieczne"
   },
   "surfaceText": "[[pióro wieczne]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ปากกาหมึกซึม/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ปากกาหมึกซึม/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ปากกาหมึกซึม",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/th/ปากกาหมึกซึม"
   },
   "surfaceText": "[[ปากกาหมึกซึม]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/fountain_pen/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ms/fountain_pen"
   },
   "surfaceText": "[[fountain pen]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/ploma_estilogràfica/n/wn/artifact/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/ploma_estilogràfica/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "ploma estilogràfica",
    "language": "ca",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/ca/ploma_estilogràfica"
   },
   "surfaceText": "[[ploma estilogràfica]] is a translation of [[fountain pen]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103393029-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103393029-n",
    "@type": "Node",
    "label": "103393029-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/103393029-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/fountain_pen/n/wn/artifact",
    "@type": "Node",
    "label": "fountain pen",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, artifact",
    "term": "/c/en/fountain_pen"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ]
}