{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/emanation",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/en/emanation/n/wn/theology/,/c/en/theology/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/theology/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "theology",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/theology"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "surfaceText": "[[emanation]] is used in the context of [[theology]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/発散/n/jmdict/1/,/c/en/emanation/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/発散/n/jmdict/1",
    "@type": "Node",
    "label": "発散",
    "language": "ja",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/ja/発散"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/rise/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/rise/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "rise",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/rise"
   },
   "surfaceText": "[[rise]] is a synonym of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/émanation/n/wn/substance/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/émanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "émanation",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/fr/émanation"
   },
   "surfaceText": "[[émanation]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/สิ่งที่ปล่อยออกมา/n/wn/substance/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/สิ่งที่ปล่อยออกมา/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "สิ่งที่ปล่อยออกมา",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/th/สิ่งที่ปล่อยออกมา"
   },
   "surfaceText": "[[สิ่งที่ปล่อยออกมา]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/ectoplasm/n/wn/spiritualism/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/ectoplasm/n/wn/spiritualism",
    "@type": "Node",
    "label": "ectoplasm",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, spiritualism",
    "term": "/c/en/ectoplasm"
   },
   "surfaceText": "[[ectoplasm]] is a type of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/virtaaminen/n/wn/substance/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/virtaaminen/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "virtaaminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/fi/virtaaminen"
   },
   "surfaceText": "[[virtaaminen]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/origen/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/origen/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "origen",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/es/origen"
   },
   "surfaceText": "[[origen]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/lever/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/lever/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "lever",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/fr/lever"
   },
   "surfaceText": "[[lever]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/emanation/n/wn/substance/,/c/en/substance/n/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/substance/n/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "substance",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, wn",
    "term": "/c/en/substance"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "surfaceText": "[[emanation]] is a type of [[substance]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/émanation/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/émanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "émanation",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/fr/émanation"
   },
   "surfaceText": "[[émanation]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/procession/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/procession/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "procession",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/procession"
   },
   "surfaceText": "[[procession]] is a synonym of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/procesión/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/procesión/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "procesión",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/es/procesión"
   },
   "surfaceText": "[[procesión]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/säteily/n/wn/substance/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/säteily/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "säteily",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/fi/säteily"
   },
   "surfaceText": "[[säteily]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/emanation/n/wn/theology/,/c/en/origin/n/wn/event/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/origin/n/wn/event",
    "@type": "Node",
    "label": "origin",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, event",
    "term": "/c/en/origin"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "surfaceText": "[[emanation]] is a type of [[origin]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/emanation/n/wn/act/,/c/en/emission/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emission/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "emission",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/emission"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "surfaceText": "[[emanation]] is a synonym of [[emission]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/efusión/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/efusión/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "efusión",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/es/efusión"
   },
   "surfaceText": "[[efusión]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/procession/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/procession/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "procession",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/fr/procession"
   },
   "surfaceText": "[[procession]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/eu/emanazio/n/wn/substance/,/c/en/emanation/n/wn/substance/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/eu/emanazio/n/wn/substance",
    "@type": "Node",
    "label": "emanazio",
    "language": "eu",
    "sense_label": "n, substance",
    "term": "/c/eu/emanazio"
   },
   "surfaceText": "[[emanazio]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/virtaaminen/n/wn/theology/,/c/en/emanation/n/wn/theology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/emanation/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "emanation",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/en/emanation"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/virtaaminen/n/wn/theology",
    "@type": "Node",
    "label": "virtaaminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, theology",
    "term": "/c/fi/virtaaminen"
   },
   "surfaceText": "[[virtaaminen]] is a translation of [[emanation]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/emanation?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/emanation?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/emanation?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}