{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/salaried/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/salaried/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "salaried",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/salaried"
   },
   "surfaceText": "[[salaried]] is a synonym of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/paid/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/paid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "paid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/paid"
   },
   "surfaceText": "[[paid]] is similar to [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/palkkioon_oikeutettu/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/palkkioon_oikeutettu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "palkkioon oikeutettu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/palkkioon_oikeutettu"
   },
   "surfaceText": "[[palkkioon oikeutettu]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/assalariat/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/assalariat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "assalariat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/assalariat"
   },
   "surfaceText": "[[assalariat]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/palkkion_saava/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/palkkion_saava/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "palkkion saava",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/palkkion_saava"
   },
   "surfaceText": "[[palkkion saava]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/palkansaava/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/palkansaava/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "palkansaava",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/palkansaava"
   },
   "surfaceText": "[[palkansaava]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/compensated/a/wn/,/c/en/paid/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/paid/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "paid",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/paid"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "surfaceText": "[[compensated]] is similar to [[paid]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/korvaukseen_oikeutettu/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/korvaukseen_oikeutettu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "korvaukseen oikeutettu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/korvaukseen_oikeutettu"
   },
   "surfaceText": "[[korvaukseen oikeutettu]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/remunerated/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/remunerated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "remunerated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/remunerated"
   },
   "surfaceText": "[[remunerated]] is a synonym of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/stipendiary/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/stipendiary/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "stipendiary",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/stipendiary"
   },
   "surfaceText": "[[stipendiary]] is a synonym of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/pagat/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/pagat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "pagat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/pagat"
   },
   "surfaceText": "[[pagat]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/recompensat/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/recompensat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "recompensat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/recompensat"
   },
   "surfaceText": "[[recompensat]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/remunerat/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/remunerat/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "remunerat",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/remunerat"
   },
   "surfaceText": "[[remunerat]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/代償性/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/代償性/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "代償性",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ja/代償性"
   },
   "surfaceText": "[[代償性]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/korvauksen_saava/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/korvauksen_saava/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "korvauksen saava",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/korvauksen_saava"
   },
   "surfaceText": "[[korvauksen saava]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/palkattu/a/wn/,/c/en/compensated/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/palkattu/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "palkattu",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/palkattu"
   },
   "surfaceText": "[[palkattu]] is a translation of [[compensated]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/compensated/a/wn/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301713351-s/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301713351-s",
    "@type": "Node",
    "label": "301713351-s",
    "path": "/wn31/301713351-s",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/301713351-s"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/compensated/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "compensated",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/compensated"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1"
}