{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/chuvash",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/chuvache/n/wn/person/,/c/en/chuvash/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/chuvache/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvache",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/chuvache"
   },
   "surfaceText": "[[chuvache]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/tchuvache/n/wn/person/,/c/en/chuvash/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/tchuvache/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "tchuvache",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/pt/tchuvache"
   },
   "surfaceText": "[[tchuvache]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/tšuvassi/n/wn/person/,/c/en/chuvash/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/tšuvassi/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "tšuvassi",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/fi/tšuvassi"
   },
   "surfaceText": "[[tšuvassi]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/chuvash/n/wn/person/,/c/en/turki/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/turki/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Turki",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/turki"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": "[[Chuvash]] is a type of [[Turki]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/tsuvassi/n/wn/communication/,/c/en/chuvash/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/tsuvassi/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "tsuvassi",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/fi/tsuvassi"
   },
   "surfaceText": "[[tsuvassi]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ชาวชูวัช/n/wn/person/,/c/en/chuvash/n/wn/person/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ชาวชูวัช/n/wn/person",
    "@type": "Node",
    "label": "ชาวชูวัช",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, person",
    "term": "/c/th/ชาวชูวัช"
   },
   "surfaceText": "[[ชาวชูวัช]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/bahasa_chuvash/n/wn/communication/,/c/en/chuvash/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/bahasa_chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "bahasa Chuvash",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/ms/bahasa_chuvash"
   },
   "surfaceText": "[[bahasa Chuvash]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/língua_tchuvache/n/wn/communication/,/c/en/chuvash/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/língua_tchuvache/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Língua tchuvache",
    "language": "pt",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/pt/língua_tchuvache"
   },
   "surfaceText": "[[Língua tchuvache]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/ภาษาฌูวาช/n/wn/communication/,/c/en/chuvash/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/ภาษาฌูวาช/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "ภาษาฌูวาช",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/th/ภาษาฌูวาช"
   },
   "surfaceText": "[[ภาษาฌูวาช]] is a translation of [[Chuvash]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/chuvash/n/wn/communication/,/c/en/turki/n/wn/communication/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/turki/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Turki",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/turki"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n/wn/communication",
    "@type": "Node",
    "label": "Chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, communication",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": "[[Chuvash]] is a type of [[Turki]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/chuvash/a/,/c/en/chuvashia/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvashia",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvashia",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/chuvashia"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/a",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/chuvash/n/,/c/en/agglutinative/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/agglutinative",
    "@type": "Node",
    "label": "agglutinative",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/agglutinative"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/chuvash/,/http://umbel.org/umbel/sc/EthnicGroupOfChuvash/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/opencyc",
   "end": {
    "@id": "http://umbel.org/umbel/sc/EthnicGroupOfChuvash",
    "@type": "Node",
    "label": "EthnicGroupOfChuvash",
    "site": "umbel.org",
    "site_available": false,
    "term": "http://umbel.org/umbel/sc/EthnicGroupOfChuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/opencyc/2012",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/opencyc/2012"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/chuvash/n/,/c/en/chuvashia/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvashia",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvashia",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/chuvashia"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/pt/chuvache/a/,/c/en/chuvash/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/chuvash",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/chuvache/a",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvache",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/pt/chuvache"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/chuvash/n/,/c/en/human/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/opencyc",
   "end": {
    "@id": "/c/en/human/n",
    "@type": "Node",
    "label": "human",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/human"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/opencyc/2012",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/opencyc/2012"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/chuvash/a/,/c/kjh/суваш/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/kjh/суваш",
    "@type": "Node",
    "label": "суваш",
    "language": "kjh",
    "term": "/c/kjh/суваш"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/a",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/en/chuvash/a/,/c/ro/ciuvaș/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/ro/ciuvaș",
    "@type": "Node",
    "label": "ciuvaș",
    "language": "ro",
    "term": "/c/ro/ciuvaș"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/a",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/chuvash/n/,/c/en/european/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/opencyc",
   "end": {
    "@id": "/c/en/european/n",
    "@type": "Node",
    "label": "european",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/european"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/opencyc/2012",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/opencyc/2012"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/chuvash/n/,/http://sw.opencyc.org/2012/05/10/concept/en/EthnicGroupOfChuvash/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/opencyc",
   "end": {
    "@id": "http://sw.opencyc.org/2012/05/10/concept/en/EthnicGroupOfChuvash",
    "@type": "Node",
    "label": "EthnicGroupOfChuvash",
    "site": "sw.opencyc.org",
    "site_available": false,
    "term": "http://sw.opencyc.org/2012/05/10/concept/en/EthnicGroupOfChuvash"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/opencyc/2012",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/opencyc/2012"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/chuvash/n",
    "@type": "Node",
    "label": "chuvash",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/chuvash"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/chuvash?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/chuvash?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/chuvash?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}