{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/bailment/n",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/bail/n/wn/act/,/c/en/bailment/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/bail/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "Bail",
    "language": "fr",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/fr/bail"
   },
   "surfaceText": "[[Bail]] is a translation of [[bailment]]",
   "weight": 3.4641016151377544
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fa/امانت_گیری/n/wn/act/,/c/en/bailment/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fa/امانت_گیری/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "امانت گیری",
    "language": "fa",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/fa/امانت_گیری"
   },
   "surfaceText": "[[امانت گیری]] is a translation of [[bailment]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/bailment/n/wn/act/,/c/en/delivery/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/delivery/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "delivery",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/delivery"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": "[[bailment]] is a type of [[delivery]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/es/afianzamiento/n/wn/act/,/c/en/bailment/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/es/afianzamiento/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "afianzamiento",
    "language": "es",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/es/afianzamiento"
   },
   "surfaceText": "[[afianzamiento]] is a translation of [[bailment]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/takauksen_antaminen/n/wn/act/,/c/en/bailment/n/wn/act/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/takauksen_antaminen/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "takauksen antaminen",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/fi/takauksen_antaminen"
   },
   "surfaceText": "[[takauksen antaminen]] is a translation of [[bailment]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/deposit/,/c/en/bailment/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/deposit",
    "@type": "Node",
    "label": "deposit",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/deposit"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/bailor/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailor",
    "@type": "Node",
    "label": "bailor",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/bailor"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/possession/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/possession",
    "@type": "Node",
    "label": "possession",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/possession"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/purpose/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/purpose",
    "@type": "Node",
    "label": "purpose",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/purpose"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/loan/,/c/en/bailment/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/loan",
    "@type": "Node",
    "label": "loan",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/loan"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/HasContext/,/c/en/bailment/n/,/c/en/legal/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/legal",
    "@type": "Node",
    "label": "legal",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/legal"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/HasContext",
    "@type": "Relation",
    "label": "HasContext"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/control/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/control",
    "@type": "Node",
    "label": "control",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/control"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/handing_over/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/handing_over",
    "@type": "Node",
    "label": "handing over",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/handing_over"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/bailment/n/,/c/en/contract/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/contract",
    "@type": "Node",
    "label": "contract",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/contract"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/pawn/,/c/en/bailment/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/pawn",
    "@type": "Node",
    "label": "pawn",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pawn"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/bailee/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailee",
    "@type": "Node",
    "label": "bailee",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/bailee"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/pledge/,/c/en/bailment/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/pledge",
    "@type": "Node",
    "label": "pledge",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/pledge"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/ExternalURL/,/c/en/bailment/n/wn/act/,/http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/101110876-n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/101110876-n",
    "@type": "Node",
    "label": "101110876-n",
    "site": "wordnet-rdf.princeton.edu",
    "site_available": true,
    "term": "http://wordnet-rdf.princeton.edu/wn31/101110876-n"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/ExternalURL",
    "@type": "Relation",
    "label": "ExternalURL"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n/wn/act",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, act",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/IsA/,/c/en/mandate/,/c/en/bailment/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/IsA",
    "@type": "Relation",
    "label": "IsA"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/mandate",
    "@type": "Node",
    "label": "mandate",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/mandate"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/bailment/n/,/c/en/party/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/party",
    "@type": "Node",
    "label": "party",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/party"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/bailment/n",
    "@type": "Node",
    "label": "bailment",
    "language": "en",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/en/bailment"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/en/bailment/n?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/bailment/n?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/bailment/n?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}