{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/en/aquatic",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/en/fish/,/c/en/aquatic/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/verbosity",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/split_words/,/s/resource/verbosity/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/verbosity",
     "process": "/s/process/split_words"
    },
    {
     "@id": "/s/resource/verbosity",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/verbosity"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/fish",
    "@type": "Node",
    "label": "fish",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/fish"
   },
   "surfaceText": "[[fish]] is related to [[aquatic]]",
   "weight": 2.799285623154594
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/akuatik/n/wn/plant/,/c/en/aquatic/n/wn/plant/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/akuatik/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "akuatik",
    "language": "id",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/id/akuatik"
   },
   "surfaceText": "[[akuatik]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/th/พืชน้ํา/n/wn/plant/,/c/en/aquatic/n/wn/plant/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/th/พืชน้ํา/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "พืชน้ำ",
    "language": "th",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/th/พืชน้ํา"
   },
   "surfaceText": "[[พืชน้ำ]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/id/akuatik/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/id/akuatik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "akuatik",
    "language": "id",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/id/akuatik"
   },
   "surfaceText": "[[akuatik]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/tumbuhan_akuatik/n/wn/plant/,/c/en/aquatic/n/wn/plant/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/tumbuhan_akuatik/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "tumbuhan akuatik",
    "language": "ms",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/ms/tumbuhan_akuatik"
   },
   "surfaceText": "[[tumbuhan akuatik]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/aquática/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/aquática/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquática",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/aquática"
   },
   "surfaceText": "[[aquática]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/水生/a/,/c/en/aquatic/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/水生/a",
    "@type": "Node",
    "label": "水生",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/水生"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vesi/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vesi/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "vesi-",
    "language": "fi",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fi/vesi"
   },
   "surfaceText": "[[vesi-]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ms/akuatik/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ms/akuatik/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "akuatik",
    "language": "ms",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ms/akuatik"
   },
   "surfaceText": "[[akuatik]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/アクアテック/a/,/c/en/aquatic/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/アクアテック/a",
    "@type": "Node",
    "label": "アクアテック",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/アクアテック"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/aquatic/a/wn/,/c/en/marine/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/marine/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "marine",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/marine"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "surfaceText": "[[aquatic]] is similar to [[marine]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/aquatic/a/wn/,/c/en/subaquatic/a/wn/biology/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/subaquatic/a/wn/biology",
    "@type": "Node",
    "label": "subaquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, biology",
    "term": "/c/en/subaquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "surfaceText": "[[aquatic]] is similar to [[subaquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/水棲/a/,/c/en/aquatic/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/水棲/a",
    "@type": "Node",
    "label": "水棲",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/水棲"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fi/vesikasvi/n/wn/plant/,/c/en/aquatic/n/wn/plant/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fi/vesikasvi/n/wn/plant",
    "@type": "Node",
    "label": "vesikasvi",
    "language": "fi",
    "sense_label": "n, plant",
    "term": "/c/fi/vesikasvi"
   },
   "surfaceText": "[[vesikasvi]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/gl/acuático/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/gl/acuático/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "acuático",
    "language": "gl",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/gl/acuático"
   },
   "surfaceText": "[[acuático]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/pt/aquoso/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/pt/aquoso/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquoso",
    "language": "pt",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/pt/aquoso"
   },
   "surfaceText": "[[aquoso]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ja/アクワティック/a/,/c/en/aquatic/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/jmdict",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/jmdict/1.07",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/jmdict/1.07"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ja/アクワティック/a",
    "@type": "Node",
    "label": "アクワティック",
    "language": "ja",
    "sense_label": "a",
    "term": "/c/ja/アクワティック"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SimilarTo/,/c/en/marine/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SimilarTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "SimilarTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/en/marine/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "marine",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/marine"
   },
   "surfaceText": "[[marine]] is similar to [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/ca/aquàtic/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/ca/aquàtic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquàtic",
    "language": "ca",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/ca/aquàtic"
   },
   "surfaceText": "[[aquàtic]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/Synonym/,/c/fr/aquatique/a/wn/,/c/en/aquatic/a/wn/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wordnet/3.1",
   "end": {
    "@id": "/c/en/aquatic/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatic",
    "language": "en",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/en/aquatic"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/Synonym",
    "@type": "Relation",
    "label": "Synonym"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wordnet/rdf/3.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/fr/aquatique/a/wn",
    "@type": "Node",
    "label": "aquatique",
    "language": "fr",
    "sense_label": "a, wn",
    "term": "/c/fr/aquatique"
   },
   "surfaceText": "[[aquatique]] is a translation of [[aquatic]]",
   "weight": 2.0
  }
 ],
 "version": "5.8.1",
 "view": {
  "@id": "/c/en/aquatic?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/en/aquatic?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/en/aquatic?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}