{
 "@context": [
  "http://api.conceptnet.io/ld/conceptnet5.7/context.ld.json"
 ],
 "@id": "/c/el/νερό",
 "edges": [
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/🤽‍♂/,/c/el/νερό/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/🤽‍♂",
    "@type": "Node",
    "label": "🤽‍♂",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/🤽‍♂"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/el/νερό/n/,/c/en/water/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/water",
    "@type": "Node",
    "label": "water",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/water"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/κανω_μια_τρυπα_στο_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/κανω_μια_τρυπα_στο_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "κανω μια τρυπα στο νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/κανω_μια_τρυπα_στο_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/γλυκο_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/γλυκο_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "γλυκο νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/γλυκο_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/el/νερό/n/,/c/en/bottle/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/bottle",
    "@type": "Node",
    "label": "bottle",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/bottle"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/σηκωνω_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/σηκωνω_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "σηκωνω νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/σηκωνω_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/RelatedTo/,/c/el/νερό/n/,/c/en/glass/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/en/glass",
    "@type": "Node",
    "label": "glass",
    "language": "en",
    "term": "/c/en/glass"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/RelatedTo",
    "@type": "Relation",
    "label": "RelatedTo"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/🚱/,/c/el/νερό/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/🚱",
    "@type": "Node",
    "label": "🚱",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/🚱"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/ανθρακουχο_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/ανθρακουχο_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "ανθρακουχο νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/ανθρακουχο_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/πνιγομαι_σε_μια_κουταλια_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/πνιγομαι_σε_μια_κουταλια_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "πνιγομαι σε μια κουταλια νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/πνιγομαι_σε_μια_κουταλια_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/πινω_νερο_στο_ονομα/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/πινω_νερο_στο_ονομα",
    "@type": "Node",
    "label": "πινω νερο στο ονομα",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/πινω_νερο_στο_ονομα"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/κανω_νερα/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/κανω_νερα",
    "@type": "Node",
    "label": "κανω νερα",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/κανω_νερα"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/♒/,/c/el/νερό/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/♒",
    "@type": "Node",
    "label": "♒",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/♒"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/EtymologicallyDerivedFrom/,/c/el/νερό/,/c/grc/νηροσ/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/grc/νηροσ",
    "@type": "Node",
    "label": "νηροσ",
    "language": "grc",
    "term": "/c/grc/νηροσ"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/EtymologicallyDerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "EtymologicallyDerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/εμφιαλωμενο_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/εμφιαλωμενο_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "εμφιαλωμενο νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/εμφιαλωμενο_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/🤽/,/c/el/νερό/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/🤽",
    "@type": "Node",
    "label": "🤽",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/🤽"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/δεν_δινω_του_αγγελου_μου_νερο/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/δεν_δινω_του_αγγελου_μου_νερο",
    "@type": "Node",
    "label": "δεν δινω του αγγελου μου νερο",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/δεν_δινω_του_αγγελου_μου_νερο"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/SymbolOf/,/c/mul/🚰/,/c/el/νερό/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/emoji",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/SymbolOf",
    "@type": "Relation",
    "label": "SymbolOf"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/unicode/cldr/32.0.1"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/mul/🚰",
    "@type": "Node",
    "label": "🚰",
    "language": "mul",
    "term": "/c/mul/🚰"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/νερο_τησ_βρυσησ/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερο_τησ_βρυσησ",
    "@type": "Node",
    "label": "νερο τησ βρυσησ",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερο_τησ_βρυσησ"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  },
  {
   "@id": "/a/[/r/DerivedFrom/,/c/el/νερακι/,/c/el/νερό/n/]",
   "@type": "Edge",
   "dataset": "/d/wiktionary/en",
   "end": {
    "@id": "/c/el/νερό/n",
    "@type": "Node",
    "label": "νερό",
    "language": "el",
    "sense_label": "n",
    "term": "/c/el/νερό"
   },
   "license": "cc:by-sa/4.0",
   "rel": {
    "@id": "/r/DerivedFrom",
    "@type": "Relation",
    "label": "DerivedFrom"
   },
   "sources": [
    {
     "@id": "/and/[/s/process/wikiparsec/2/,/s/resource/wiktionary/en/]",
     "@type": "Source",
     "contributor": "/s/resource/wiktionary/en",
     "process": "/s/process/wikiparsec/2"
    }
   ],
   "start": {
    "@id": "/c/el/νερακι",
    "@type": "Node",
    "label": "νερακι",
    "language": "el",
    "term": "/c/el/νερακι"
   },
   "surfaceText": null,
   "weight": 1.0
  }
 ],
 "view": {
  "@id": "/c/el/νερό?offset=0&limit=20",
  "@type": "PartialCollectionView",
  "comment": "There are more results. Follow the 'nextPage' link for more.",
  "firstPage": "/c/el/νερό?offset=0&limit=20",
  "nextPage": "/c/el/νερό?offset=20&limit=20",
  "paginatedProperty": "edges"
 }
}